Αμπέλι: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις παραγωγών και οινοποιητικών επιχειρήσεων

Στις υποχρεώσεις που έχουν αμπελουργοί και οινοποιητικές επιχειρήσεις ενόψει του τρύγου των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έτους 2023, αναφέρεται η Διεύθυνση [...]