Ανεβλήθη η γενική συνεύλεση του Ολυμπιακού Λουτρακίου λόγω μη απαρτίας των μελών και απ’ότι είπαν πάμε για την επόμενη Δευτέρα……Η αγωνία παρατείνεται λοιπόν μέχρι να μας σπάσουν τα νεύρα εντελώς!