Και όμως, αυτός ο μαθητής πήγε να δώσει εξετάσεις… Δείτε τι έγραψε…