ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ΩΡΑ 20.00
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡ. 17, ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Eνεργοί Πολίτες του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας– Αγ. Θεοδώρων
11 θέσεις για την οικολογική στροφή του Δήμου μας
Διακήρυξη

Εμείς οι Πολίτες του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων που υπογράφουμε αυτή την διακήρυξη ελεύθερα και πέρα από μικροκομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες και κυρίως ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ από ιδιωτικά αλλά και κομματικά κέντρα εξουσίας, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία. να θέσουμε σε δημόσιο διάλογο τις θέσεις μας για την οικολογική στροφή του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και να εκφράσουν πλέον οι πολίτες του συνενούμενου Δήμου τις επιθυμίες τους. Κρίνουμε πως αυτή η οικολογική στροφή είναι πλέον ο μόνος συμβατός δρόμος για τον νέο διευρυμένο δήμο, αλλά και για την ιστορία της περιοχής μας και για τα συγκριτικά του αναπτυξιακά πλεονεκτήματα (θάλασσα, ακτές, δάση, αρχαιολογική, πολιτιστική κληρονομιά, θερμαλισμός, τουρισμός, βιομηχανική παράδοση κλπ).

Οικολογική στροφή στον δήμο μας σημαίνει ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Ολοκλήρωση του γενικού πολεοδομικού (χωροταξικό) γιατί είναι προφανές πως χωρίς χρήσεις γης, δεν νοείται κανενός είδους σχεδιασμός.
2. Περιβαλλοντική πιστοποίηση του δήμου μας ως πράσινου δήμου. Η προβολή του δήμου μας σε όλο τον κόσμο ως πράσινου τουριστικού προορισμού είναι πρωταρχικός πολιτικός στόχος του δήμου.
3. Διεθνής μελέτη για την προστασία των υδάτων και την οριστική εξασφάλιση του υδροφόρου ορίζοντα τόσο του μεταλλικού όσο και του ιαματικού . ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ. Καθαρισμός του νερού του Βιολογικού και αξιοποίηση του ως νερού δευτερεύουσας χρήσης. Το νερό είναι Δημόσιο αγαθό το προστατεύουμε για να το έχουμε . Θωράκιση του Υ.Ο. ως περιαστικού Πάρκου.
4. Κατασκευή του τερματικού σταθμού και έναρξη λειτουργίας του προαστιακού στο Λουτράκι.
5. Κατασκευή ποδηλατοδρόμων με στόχο την εύκολη και γρήγορη μεταφορά των κατοίκων, καθώς και την προσέλκυση του ειδικού αυτού κοινού από την Αθήνα για τουρισμό.
6. Κατασκευή της μαρίνας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Καζίνο στην ΗΔΗ χωροθετημένη με Νόμο θέση, με την συμπλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με μόνιμο κρηπιδότοιχο για την προστασία του Αρχαίου Διόλκου και την κατασκευή αυτού και με την βοήθεια του Δήμου μας για την οριστική προστασία του, με αποτέλεσμα την δυνατότητα αναστύλωσή του και την ανάδειξή του.
7. Ανάδειξη των Γερανείων (περιοχή NATURA) με πρώτο βήμα την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που θα χρηματοδοτήσει ο δήμος. Η ΕΠΜ θα χρησιμεύσει στον δήμο για την χάραξη πολιτικής προστασίας και ήπιας τουριστικής ανάδειξης.
8. Αξιοποίηση κυρίως του φωτοβολταικού και εάν επιτρέπεται του αιολικού δυναμικού της περιοχής μας (πχ στον υδροφόρο ορίζοντα), που θα εξασφαλίσει την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Τα έσοδα που θα αποκομίσει ο δήμος από αυτή την επένδυση, θα επιτρέψει την μείωση των δημοτικών τελών και την δυνατότητα αγοράς ακινήτων στον Υδροφόρο για την προστασία του.
9. Προστασία και ανάδειξη της αρχαιολογικής και ιστορικής κληρονομιάς μας (Δίολκος, Ίσθμια, Ηραίο, εκκλησίες, Ισθμός, Διώρυγα ως νεώτερο ιστορικό μνημείο, κλπ). Ο δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ενοποίηση των ιστορικών αυτών χώρων και την προβολή τους σε σχέση με το ΥΠΠΟ.
10. Εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων στηριγμένη στην αρχή της ανακύκλωσης των συσκευασιών – διαλογής στην πηγή, λειτουργία κέντρων ανακύκλωσης, κομποστοποίηση των οργανικών (κλαδέματα, υπόλοιπα κουζίνας). ταφή του υπολοίπου. Αυτό προϋποθέτει την χωροθέτηση μοντέρνου ΧΥΤΑ για το υπόλοιπο. Ο δήμος μας πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την άμεση οριστική αποκατάσταση – απορρύπανση των χωματερών. Ο δήμος μας πρέπει να χωροθετήσει αμέσως μοντέρνο ΧΥΤΑ από μόνος του, σε περίπτωση που συνεχιστεί η απραξία του Συνδέσμου Δήμων ανατολικής Κορινθίας. Η καύση και η δεματοποίηση σύμμεικτων απορριμμάτων δεν είναι αποδεκτή.
11. Ο δήμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική για να υποστηρίξει τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες και να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές του αξιοποιώντας και την περιουσία του.
Είναι αυτονόητο πως για να προχωρήσουν όλα τα παραπάνω, πρέπει οι πολίτες, όλοι οι πολίτες να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες που τους αναλογούν. Από την πλευρά μας ως δημοτική πρωτοβουλία δηλώνουμε πως τόσο οι ως άνω αρχές, όσο και η διαφάνεια στην διοίκηση του δήμου και η διαβούλευση με τους πολίτες είναι η δική μας κόκκινη γραμμή.
Θέτοντας σε δημόσιο διάλογο τις θέσεις μας για την οικολογική στροφή του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, θα πάρουμε με σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που θα διοργανώσουμε σύντομα, όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να συζητήσουμε με τους δημότες τις θέσεις μας για την οικολογική στροφή του Δήμου μας.
Επιτέλους πρέπει να είναι η κοινωνία των πολιτών συνεχώς πρωταγωνιστής… Οι ενεργοί πολίτες του συνενούμενου Δήμου για την οικολογική στροφή του
Αν επιθυμείτε θα ήταν τιμή μας να συμμετέχετε στην Γενική Συνέλευση και στις τυχόν διεργασίες που θα προκύψουν ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ΩΡΑ 20.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡ. 17, ΛΟΥΤΡΑΚΙ.