Στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας πενταετίας βρέθηκε τον Αύγουστο η οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μειώθηκε κατά 32,24% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Ήταν ο τρίτος στη σειρά μήνας κατά τον οποίο τα…
..στοιχεία έδειξαν μείωση σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς. Σύμφωνα με το ΤΕΕ, η μείωση του αριθμού συναλλαγών ήταν ακόμη μεγαλύτερη και ξεπέρασε το 40%. Ανησυχητικό θεωρεί το γεγονός ότι τόσο στον αριθμό των συναλλαγών, όσο και τα έσοδα από μελέτες και επιβλέψεις, συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αφορούν τις δηλώσεις για τους ημιυπαίθριους .