Σιγά σιγά προχωρά προς άλλες δραστηριότητες.
Ποιές είναι αυτές; Δείτε τη φωτογραφία.