Σαφές προβάδισμα της παρέμβασης. Διαβάστε σε λίγο γιατί…