Οι εκλογές έφτασαν και σύντομα μια νέα δημοτική αρχή θα αναλάβει τις τύχες του νέου διευρυμένου δήμου, έχοντας ως ουσιαστικές υπευθυνότητες και αρμοδιότητες την άμεση βελτίωση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας στο τόπο, την βελτίωση της καθαριότητας, την οριστικοποίηση και εφαρμογή των πολλών νέων και “Καλλικρακτικών” διατάξεων και την βελτίωση της καθημερινότητας.
Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά θα παίξουν τα τοπικά δημοτικά συμβούλια τα οποία θα αναλάβουν τον ρόλο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων ανά δημοτικό διαμέρισμα.
Ως υποψήφιος του δημοτικού διαμερίσματος Λουτρακίου-Περαχώρας θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν σε άμεση προτεραιότητα ορισμένες σημαντικές ενέργειες, με σκοπό την παύση της οικονομικής αιμοραγίας και την θεαματική βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της τοπικής οικονομίας και της καθημερινότητας. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Άμεση παύση της οικονομικής αιμοραγίας στις δημοτικές επιχειρήσεις. Με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Μ. Δρίτσα, μέλος της υφιστάμενης δημοτικής αρχής, η ετήσια ζημιά (η οποία τείνει συνεχώς αυξητικά) λειτουργίας του νέου υδροθεραπευτηρίου ξεπερνά τα 600.000 ενώ η άποψη μου είναι ότι με τις νέες εγκαταστάσεις και το νέο προσθετικό κόστος (αποσβέσεις, έξοδα προς τρίτους, νέα μισθοδοσία κλπ), η ετήσια επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού θα ξεπερνά τα 750.000 ετησίως. Το ίδιο ισχύει και για το συνεδριακό κέντρο, ενώ δημιουργούνται και νέα κέντρα κόστους (όπως πχ το δημοτικό κτήριο στο πρώην Μπο-Ριβαζ και το νέο κολυμβητήριο) που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο. Πρόχειρες εκτιμήσεις εκτιμούν την σωρευτική ζημιά από το αποτέλεσμα λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων / δημοτικών υπηρεσιών, σε ποσό που θα ξεπερνά τα 1.5 εκ ευρώ ετησίως. Πραγματική αιμοραγία. Η πραγματική προτεραιότητα είναι οι συντονισμένες ενέργειες και δράσεις με  σκοπό τον συγκερασμό της αύξησης των εσόδων με την μείωση των εξόδων με αρχικό σκοπό την μείωση του ελλείματος από τον πρώτο χρόνο (2011) και την διαμόρφωση λειτουργίας με κερδοφορία (2012).
Αυτό θα επιτυχανθεί με:
— Βελτίωση της διοίκησης και της διαχείρισης (κόστος λειτουργίας, έξοδα τρίτων, έξοδα προς τρίτους, νέες υπηρεσίες κλπ)
— Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς / επιχειρήσεις / οργανισμούς για προσέλκυση νέου πελατολογίου, διαμόρφωση επιδοτούμενων προγραμμάτων προσέλκυσης επισκεπτών από Ελλάδα και όλο το κόσμο, εκπόνηση εξειδικευμένων προωθητικών ενεργειών σε συνεργασία με τουριστικούς / θεσμικούς και δημόσιους φορείς
— Υλοποίηση σχεδίου ανάπτυξης Ιαματικού και Ιατρικού (σε συνεργασία με την υφιστάμενη μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και το νέο Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης) τουρισμού σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και με τα Ευρωπαϊκά Ασφαλιστικά Ταμεία τα οποία επιδοτούν τέτοιας μορφής προγράμματα τουρισμού και αναψυχής για τους ασθενείς τους.
— Εκμετάλλευση ρηξικεύλευθων προγραμμάτων για μείωση κόστους λειτουργίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίας, μείωση κόστους από αυτοματοποιημένες εργασίες, on line λειτουργίες ραντεβού κλπ).
— Συνεργασία και συνεκμετάλλευση με εξειδικευμένες εταιρείες και φορείς του τουριστικού, καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κύκλου με σκοπό την αύξηση των εσόδων του συνεδριακού κέντρου, την καλύτερη εκμετάλλευση του με παράλληλες χρήσεις και την μείωση των εξόδων.
— Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης υφιστάμενης περιουσίας με σκοπό την δημιουργία άμεσων και έμμεσων εσόδων μέσω της χρήσης νέων προγραμμάτων όπως Sales and Lease Back, ΣΔΙΤ, προσέλκυση επενδύσεων για αυτοχρηματοδοτούμενα έργα (π.χ Πνευματικό Κέντρο, Parking, Εμπορικές χρήσεις, Δημοτική συγκοινωνία κλπ)

Αυτές οι συντονισμένες ενέργειες θα διαμορφώσουν άμεσα την δυνατότητα μείωσης της αιμοραγίας και μετάβασης σε κερδοφορία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα τα χρήματα που σήμερα προορίζονται για την κάλυψη των ζημιών από λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων και υπηρεσιών θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε ενέργειες βελτίωσης της καθημερινότητας και σε άλλα έργα υποδομής και ανάπτυξης της περιοχής. Τέλος, η αύξηση των επισκεπτών και η ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων Ιαματικού και Ιατρικού τουρισμού, θα τονώσει σημαντικά την τοπική επιχειρηματικότητα εστίασης, φιλοξενίας και εμπορίου.

Ακολουθούν 3 προτάσεις άμεσης προτεραιότητας για τον Τουρισμό, την Βελτίωση της καθημερινότητας και το Συγκοινωνιακό.

Ο Γεώργιος Μπάκος -οικονομολόγος και στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων- είναι υποψήφιος για τη τοπική Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας με τον συνδυασμό “με τους Πολίτες Μπροστά” του Κ. Λογοθέτη.