1.Λουκάς Λουκάς
2.Δόσχορης Κωνσταντίνος [Τσάνας]
3.Δέδες Γιώργος
4.Δοσσαράς Χαράλαμπος
5.Κακαβάς Γεώργιος
6.Λόης Νικόλαος
7.Γλυκοφρύδης Γιώργος
8.Βαρελάς Παναγιώτης
9.
Μουζάκης Αθανάσιος [Γκελντής]
10. Πέτρου Δημήτρης [Ράκας]
11.Κακουρος Γιάννης
12.Γλυκοφρύδης Δημήτρης