Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ της ΟΕΣΙΚ κατά τη συνεδρίαση στις 22.10.2010, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας στα Καζίνο του κλάδου, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, με τα παρακάτω  αιτήματα:1.ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Φρουτάκια, Διαδικτυακά Καζίνο, κ.λ.π).
2.ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
3.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
4.ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
5.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, σχετικά με τα αιτήματα της απεργίας, το Δ.Σ της ΟΕΣΙΚ θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές επισκέψεις σε όλα τα Καζίνο και κοινές συνεντεύξεις τύπου με τα σωματεία μέλη.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ