Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                             ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  
1    ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ       ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
2    ΦΟΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
3    ΚΑΧΡΟΥ – ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ     ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
4    ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ       ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
5    ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΆΡΗΣ) του ΧΑΡ.    ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
6    ΘΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΡΙΝΑΣ)του ΔΗ           ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
7    ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ     ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
8    ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΡΑΣ.        ΓΚΙΩΝΗ  
9    ΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ                     ΠΑΥΛΟΥ  
10    ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡ.         ΠΕΤΡΙΤΣΗ  
11    ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                  ΦΟΡΤΗ