Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                            ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  
1    ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
2    ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓ      ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
3    ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ.     ΛΟΓΟΘΕΤΗ  
4    ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ                                     ΓΚΙΩΝΗ  
5    ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝ.     ΠΑΥΛΟΥ