Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης σας προσκαλεί την Παρασκευή 17/12/2010 ώρα 14:00 στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου στην παρουσίαση του “Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια” που εκπόνησε ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του “Συμφώνου των Δημάρχων”.
Ο Δήμος συμμετέχει από τον Ιανουάριο του 2010 στο …

Ευρωπαϊκό “Σύμφωνο των Δημάρχων” μαζί με, πάνω από 2100 Δήμους από όλη την Ευρώπη οι οποίοι δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, μέσω μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Στο “Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια” διατυπώνονται μέτρα και δράσεις τα οποία ο Δήμος δεσμεύεται να εντάξει στον στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό του ώστε μέχρι το 2020 να έχει επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η σημερινή κατάσταση στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η ενεργειακή πολιτική του με ορίζοντα το 2020 όπως αυτή διαμορφώνεται από τις μέχρι τώρα δράσεις του Δήμου και το “Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια”.

Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της πόλης είναι καίριας σημασίας στην προσπάθεια του Δήμου για την επιτυχή υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού της επόμενης δεκαετίας που έχει στόχο να αναδείξει το Λουτράκι ως μία από τις πρωτοπόρες πόλεις στην προστασία του περιβάλλοντος.