Από διάφορες πηγές φτάνουν στα αυτιά μας πληροφορίες για τελική έγκριση αδειών αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων στα Γεράνεια όρη!

Ελπίζουμε ότι σύσσωμο το σώμα των εκλεγμένων του τόπου μαζί με την νέα δημοτική αρχή όπως και όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό και φυσικά οι περιβαντολογικοί συλλόγοι θα αντιδράσουν σφοδρά σε ένα τέτοιο καταστροφικό ενδεχόμενο που θα αλιώσει μια για πάντα τον ορεινό όγκο των Γερανείων επειδή κάποιοι είχαν το χρήμα και τις πολιτικές γνωριμίες για να πάρουν τις άδειες και να επωφεληθούν χρηματικώς..
Αν θέλουν κάποιοι να οικονομήσουν εις βάρος του όρους των Γερανείων που άρχισε πρόσφατα  να αναγεννάται ύστερα από τις καταστροφικές φωτιές του 1986 και του 1998 να ξέρουν ότι θα μας βρούν μπροστά τους!