Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 28η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόταση τροποποίησης ονόματος Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με προσθήκη του ονόματος Περαχώρα.
 2.  Αίτηση χρήσης χώρου για περιοδικές συνεδριάσεις τακτικών συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας στην Περαχώρα.
 3. Πρόταση για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πινακίδων κατεύθυνσης για το Υδροθεραπευτήριο Λουτρακίου.
4.    Εισήγηση για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος ιχθυοπωλείου επί της Ελ. Βενιζέλου 79, Λουτράκι στο όνομα Χατζηαντωνίου Σταύρος
 5. Πρόταση για σύσταση γραφείου εθελοντισμού υπό την αιγίδα, τον συντονισμό και την οργάνωση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
 6.  Λειτουργία Δημοτικού Γραφείου Λουτρακίου – Περαχώρας 1 ημέρα την εβδομάδα στην Περαχώρα.
 7.  Πρόταση ανάληψης ενεργειών για αποφυγή πλημμυρών λόγω όμβριων υδάτων στην περιοχή κάτωθεν  και παραπλεύρως του Κέντρου Υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ. Δ. .Κ            
ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος