ΝΙΚΟΣ ΛΟΗΣ Κόρινθος 13/02/2011
Δικηγόρος Κορίνθου
Ανεξάρτητη Δικηγορική Παρέμβαση
Υποψήφιος πρόεδρος
Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η πρώτη ανακοίνωση του δημάρχου Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώρων, για την πρόσληψη νομικού του συμβούλου με τυπικά προσόντα τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στον Α.Π. και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διαθέτοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κ.λπ., περιορίζεται σε δικηγόρο Αθηνών.
Αυτό, προσβάλλει την επιστημονική γνώση και την προσωπικότητα των Κορίνθιων δικηγόρων. Μέχρι σήμερα, διαθέτοντας τις απαιτούμενες γνώσεις, έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε δύσκολη υπόθεση που έχουν αντιμετωπίσει. Επιπρόσθετα, γνωρίζουν καλύτερα από τους δικηγόρους των άλλων περιοχών της πατρίδας μας, τόσο τις τοπικές υποθέσεις, όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της Κορινθίας.
Ωστόσο, το ατυχές της ανακοίνωσης δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτήν την παράμετρο. Η απαξίωση που απορρέει της εν λόγω ανακοίνωσης, δεν αφορά μόνο τους Κορίνθιους δικηγόρους, αλλά προσβάλλει την κοινή λογική, αφού ομιλούμε περί επιστημόνων που το κριτήριο είναι η εφαρμογή της επιστήμης τους στην πράξη.
Επισημαίνεται ότι η καταξίωση του νομικού επιστήμονα κερδίζεται καθημερινά μέσα από την άσκηση της δικηγορίας και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της νομολογίας.
Επομένως, η ανακοίνωση του δήμου Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώρων, έστω κι αν έγινε με γνώμονα να φωτογραφηθεί κάποιος συγκεκριμένος δικηγόρος διαθέτοντας θεωρητική κατάρτιση, δεν συνάγεται ότι διαθέτει και την ανάλογη εμπειρία που είναι καθοριστική για την κρίση του νομικού.
Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση ζητείται ελάχιστη εμπειρία, ενώ για να νοείται κάποιος έμπειρος, πρέπει να είναι με το δικόγραφο στο χέρι τουλάχιστον μια δεκαετία, γεγονός που αποδεικνύεται από τις καθημερινές του εξετάσεις, μέσα από τις αποφάσεις που εκδίδουν τα ελληνικά δικαστήρια.
Ως εκ τούτου, η ανακοίνωση αυτή προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα όλων μας και πρέπει να προσβληθεί και να ακυρωθεί.