Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 18η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.                  Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας και παράτασης μουσικών οργάνων έτους 2011 για το κατάστημα – καφετέρια- μπαρ ιδιοκτησίας του κου Παντελέου Γεωργίου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51  στο Λουτράκι.
2.                  Προέγκριση ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ της κας TUDORA CHETAU του DUMITRU επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 1 στο Λουτράκι.
3.                  Προέγκριση ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ  του κου ΡΕΒΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Παναγιώτη επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7 και Ι. Λέκκα στο Λουτράκι.
4.                                Υποβολή  πρότασης στο Δ.Σ. για δημιουργία ενημερωτικών περιπτέρων (infokiosk) στον Ισθμό με πληροφοριακά στοιχεία για τους επισκέπτες.
5.                                Υποβολή πρότασης για πρόσκληση μέτρησης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς και κεραιοσυστήματα εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.
Κοινοποίηση:                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ. Δ. Κ
……………………………………
……………………………………
……………………………………                                               
……………………………………                                               
……………………………………                                            ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος