ΠΡΟΣ
ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ Κους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Ν.KOΡΙΝΘΙΑΣ
Κον Υπουργό Κον Μπεγλίτη Παναγιώτη
Κα Φαρμάκη Κατερίνα
Κον Μανωλάκη Άγγελο
Κον Κόλλια Κώστα

Αξιότιμοι
Θεωρούμε αναγκαίο να σας ενημερώσουμε ότι τα μέλη (350) του συλλόγου μας αντιτίθεται στις μεθοδεύσεις της υπουργού ΥΠΕΚΑ κας Μπιρμπίλη όσο αφορά την αλλαγή του νόμου περί θήρας.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο περί θήρας στην Ελλάδα στο βαθμό που ήταν απαραίτητο έχει απόλυτα εκσυγχρονιστεί και εναρμονιστεί με τις διεθνείς συμβάσεις, οδηγίες, κανονισμούς και αποφάσεις τις ευρωπαϊκής ένωσης ενσωματώνοντας της στο εσωτερικό δίκαιο.
Εξάλλου στον δασικό κώδικα πέρα από τους σχετικούς νόμους υπάρχουν ειδικές εξουσιοδοτικές διατάξεις οι οποίες έδωσαν και δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης όλων εκείνων των παραμέτρων που αφορούν την αειφορική διαχείριση του φυσικού, ανανεώσιμου Πόρου που ονομάζεται θήραμα με βάση την αρχή της οικονομικότητας και προπαντός την αρχή της αειφορίας των καρπώσεων.
Σας καλούμε να πάρετε θέση απέναντι στους παρατρεχάμενους της Κας Υπουργού οι οποίοι θεωρούν ότι η προστασία της άγριας ζωής αρχίζει και τελειώνει με την απαγόρευση του κυνηγιού.
Η αλλαγή της νοοτροπίας των ελλήνων όσο αφορά την απαξίωση της πολιτικής ζωής είναι ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσετε.
Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας
Θυμής Μιχάλης    Παντελέων Κώστας