Στις 7μμ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων το οποίο θα  παρακολουθήσετε ζωντανά από το Loutrakiblog.

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης όπου κυριαρχεί η ΔΗΚΕΠΑΘ είναι:

 1. Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)
 1. Μεταφορά προσωπικού της υπό λύση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)
 1. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.
 1. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.
 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού. 
 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας. ΄
 1. Λήψη απόφασης για την μη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 3868/2010.
 1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ.
 1. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δήμου.
 1. Τροποποίηση & συμπλήρωση του Κανονισμού λειτουργίας παραχωρούμενων για απλή χρήση χώρων αιγιαλού & παραλίας & καθορισμού αυτών, στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.
 1. Παράταση ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου μας.
 1. Αναστολή ή μη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ορισμένες χρήσεις.
 1. Λήψη Απόφασης για παραχώρηση ή μη δημοτικού χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από γειτονική επιχείρηση, στο Λουτράκι, για το έτος 2011.
 1.  Γνωμοδότηση επί της χορήγησης άδειας παραχώρησης θαλασσίου χώρου προς κατασκευή και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη Λίμνη Ηραίου – Βουλιαγμένης.
 1.  Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΠΕΣΥΔΑΠ για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & την περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Διάθεση πίστωσης. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησής της.
 1.  Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
 1.  Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Περιάνδρου & αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στην υπηρεσία ύδρευσης Αγ. Θεοδώρων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης. Τροποποίηση Π.Ε.Ε.
 1.  Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου, έτους 2010.
19.  Αποδοχή ποσού #49.751,66# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  για κάλυψη των λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2011) και κατανομή αυτού. Διάθεση πίστωσης.
 1.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξ υπαλλήλων για την επιθεώρηση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών Δήμου μας.
 1.  Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα, για τα έτη 2011 – 2013.
 1.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας (Τμήμα β’ και Δ’ )”.
 1.  Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2001 & 2003 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.
 1.  Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ετών 2006-2008 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.
 1.  Επιστροφή ή μη ποσού #144,62# € στον ΛΙΩΝΗ Ευάγγελο,  από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 1.  Επιστροφή συνολικού ποσού #585,00# € σε δικαιούχους από παράβολα διαμονής αλλοδαπών.