Ύστερα από την γενική συνέλευση των εργαζομένων της ΔΗΚΕΠΑΘ,η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10/6/2011,οι εργαζόμενοι αποφάσισαν
ομόφωνα την συνέχιση της αποχής από τα καθήκοντα τους μέχρι και την Παρασκευή 17/6/2011,όπου και θα αποφασίσουν εκ νέου για περαιτέρω κινητοποιήσεις.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΘ