Όπως το παρουσιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο…