Επιλεκτική χρεοκοπία

, πιστωτικό γεγονός, CDS, ακόμη και haircut, αλλά και ενεργοποίηση του ELA (Emergency Liquidity Assistance), δεν είναι απίθανο τελικώς να συμβούν στην Ελλάδα τους επόμενους 3-4 μήνες.

Οι τραπεζίτες, έχοντας κατανοήσει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση, προετοιμάζονται κεφαλαιακά ζητώντας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να οριστούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν, αν τελικώς χρειαστεί.

Και σε συνεργασία με την ΤτΕ συζητούν το ενδεχόμενο, αν γίνει επιλεκτική χρεοκοπία (selective default) στην Ελλάδα και καταπέσουν collaterals 141 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ, να ενεργοποιηθεί ο έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας ELA.