Δημότισσες και δημότες,
Η ολιγωρία και η διαρκής πολιτική απραξία της νέας δημοτικής αρχής μας φέρνει και τώρα προ τετελεσμένων γεγονότων…

Η πρώην Υπουργός κυρία Μπιρμπίλη, εγκρίνοντας τη μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων, άνοιξε τον δρόμο για την εγκατάσταση της μονάδας χημικών ΣΟΥΣΑΚΙ logistic AE, αγνοώντας την αντίθετη έγκριση γνωμοδοτικής απόφασης του τέως δήμου Αγίων Θεοδώρων και του τέως Νομαρχιακού Συμβουλίου, όπως και της διεύθυνσης Βιομηχανίας του Νομού Κορινθίας. Ο Περιφερειάρχης Πελ/σου κύριος Π. Τατούλης, με απόφαση της 22/6/11 χορηγεί οριστική άδεια εγκατάστασης για τη μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης προιόντων πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας της εν λόγω εταιρίας που υποβαθμίζει και εγκυμονεί κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή. Απαιτούμε, από τη νέα δημοτική αρχή έστω και μετά από αυτή τη χαρακτηριστική καθυστέρηση να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες και να κινήσει κάθε πολιτική διαδικασία ώστε να αποτραπεί με οποιονδήποτε τρόπο η εγκατάσταση της επικίνδυνης αυτής μονάδας που υποθηκεύει το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Μόνο με σοβαρές, οργανωμένες, συντονισμένες κινήσεις συνεπικουρούμενες από το σύυολο των δημοτών μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Οι κάτοικοι των Αγίων Θεοδώρων
Πέτρου Παναγιώτης, Ράτης Σπύρος, Νικολάου Σωτήρης, Τερχίνογλου Χριστίνα, Νόκας Βασίλης, Παπαθεοδώρου Βούλα, Χατζίκος Βασίλης,  Παπανίκας Γιάννης, Κωνσταντής Άρης, Νικολάου Τάκης, Σταμάτης Δημήτρης, Κορδαλή Σωτηρία, Σταμούλης Άγγελος, Δέδες Τάκης.

Έπονται εκατοντάδες υπογραφές…