Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυιατρείου της Δημοτικής Κοινότητας) την 15η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.83,88,89 του Ν.3852/10 για την συζήτηση και λήψη του παρακάτω θεμάτος ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙ:

1) Υποβολής Πρότασης προς το Δ.Σ σχετικά με την χορήγηση ΄Αδειας Εγκατάστασης Μονάδας Αποθήκευσης και Διακίνησης πρώτων υλών Χημικής Βιομηχανίας της SOUSSAKI LOGISTICS στη θέση <<ΣΟΥΣΣΑΚΙ>. Δ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
κ α΄α΄
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ