Το νέο πρότυπο ονομάζεται Wireless standard 802.22 και θα μπορεί…
να καλύψει 12.000 τετραγωνικά μίλια. Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί για να ονομαστεί Wireless Regional Area Networks ή WRAN και χρησιμοποιεί τον ‘λευκό χώρο’ ανάμεσα στα UHF και τα VHF στο τηλεοπτικό φάσμα.

Το νέο ασύρματο στάνταρ αναμένεται να φέρει συνδεσιμότητα σε μεγάλες περιοχές που είναι πιο αραιοκατοικημένες και πριν δεν είχαν κάλυψη.

Το WRAN θα μπορεί να δώσει ταχύτητες έως και 22 Mbps χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο τηλεοπτικό σήμα ενώ το δίκτυο θα λειτουργεί και με μια σειρά από σταθμούς βάσης με τον καταναλωτή απλά να χρειάζεται ένα μικρό κουτί στο σπίτι του για πρόσβαση στο internet.

Το πρότυπο με την ονομασία IEEE 802.22 ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες ραδιοσυχνοτικές όπως τις τεχνολογίες dynamic spectrum access, incumbent database access, τεχνικές ακριβούς γεωτοποθεσίας και τις λεγόμενες regulatory domain dependent policies, για ‘έξυπνη’ διαχείριση, ενώ υπάρχει και η spectrum etiquette, ειδική ‘ετικέτα’ για να μπορεί να μην δημιουργεί προβλήματα σε άλλα δίκτυα.

*24wro