Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 30η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης…

1.Έγκριση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού του “Γενέσιου της Θεοτόκου”. Διάθεση πίστωσης.
2.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό “Όαση” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
3.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας ειδών του 1ου τμηματικού προϋπολογισμού (“είδη ατομικής υγιεινής & καθαριότητας”) της υπ’ αριθ. 20/2011 μελέτης.
4.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας ειδών του 2ου τμηματικού προϋπολογισμού (“είδη οδικής σήμανσης”) της υπ’ αριθ. 19/2011 μελέτης.

5.Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε επιφάνειες κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6.Εξέταση αιτήματος ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ Ευλαμπίας για επιστροφή ποσού, από τέλος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
7.Διαγραφή ή μη χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2008 & 2009, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.
8.Εξέταση αιτήματος ΜΑΡΓΕΤΗ Ιωάννη για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο Τελών Νεκροταφείου έτους χρήσης 1995.
9.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Σεπτέμβριος).
Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………..
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος