Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων μερίδας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με εμπλοκή του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την πώληση προϊόντων κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Πανηγυριού, με την συμμετοχή των εγνωσμένης αξίας καλλιτεχνών Βασίλη και Σαράντη ΣΑΛΕΑ, επιθυμούμε να ενημερώσουμε όλους τους συνδημότες μας ότι ο Δημοτικός Οργανισμός ουδεμία συμμετοχή έχει στο συγκεκριμένο θέμα, αφού αυτό ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εταιρείας «Double N Productions», που διοργανώνει την εν λόγω εκδήλωση.
Επίσης θα πρέπει να διευκρινήσουμε ότι, προκειμένου το Δημοτικό Πανηγύρι να διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”, με απώτερο σκοπό την ψυχαγωγία των κατοίκων του Δήμου μας, ετέθησαν από την πλευρά του Δημοτικού Οργανισμού σειρά όρων και προϋποθέσεων, που έγιναν αποδεκτοί από τη διοργανώτρια εταιρεία, όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία.
Κάθε άλλη αναφορά και παράθεση διαφορετικών στοιχείων για το συγκεκριμένο θέμα στερείται αληθείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΟΗΣ Νικόλαος