Επιστημονική άποψη που δεν αμφισβητείται.Δείτε και θα καταλάβετε…