Όπως προκύπτει από έγγραφα που φιλοξενούνται στη «Διαύγεια», υπάρχει απόφαση του διευθυντή της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ποσό των 53,79 ευρώ για την προμήθεια τεσσάρων κουτιών προφυλακτικών…

Ανάλογη απόφαση έχει λάβει στίς 10/6/2011 και ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου κ. Γιάννης Δασκακάκης. «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης, ύψους 87,68 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης εξόδων του Φορέα 01 του νοσοκομείου, για την προμήθεια προφυλακτικών από την εταιρεία Ιατροκάλ ΕΠΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Για άγνωστους λόγους, η απόφαση που έχει ληφθεί από τον διευθυντή της Νομαρχιακής Μονάδας Ηρακλείου ανακλήθηκε, όπως προκύπτει από νεότερη ανακοίνωση στη «Διαύγεια».
Ανεξάρτητα όμως, από το τυπικό της διαδικασίας που, είναι αλήθεια, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην αποτελεσματικότητα των κρατικών λειτουργών, αξίζει να επισημανθεί ότι το κόστος που έχει προϋπολογιστεί για την αγορά τεσσάρων κουτιών προφυλακτικών είναι πολλαπλάσιο της τιμής που κοστίζουν στη λιανική.


ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ