Συγκεκριμμένα στην οδό 28ης Οκτωβρίου από όπου και η φωτογραφία, παρατηρήσαμε…
ότι τοποθετήθηκαν εύκαμπτα κολωνάκια για να αποτρέπουν το παρκάρισμα των αυτοκινήτων στην αριστερά πλευρά του δρόμου.Με μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο είδαμε ότι τα κολωνάκια στοιχίζουν από 18 ευρώ εώς 39.Θα θέλαμε να μάθουμε πόσο έχουν στοιχίσει αυτά που αγόρασε ο δήμος.