Γεωργίου Αλκ.Γκιώνη,μέλους Δ.Σ. της ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. και Δημοτικού Συμβούλου.                       
                                          ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δια αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς ενημέρωση του Σώματος .
                                      
                                             ΚΑΤΑ
                                          
Του Κωνσταντίνου Λογοθέτη Δημάρχου και  Προέδρου και Δημητρίου Λογοθέτη Αντιπροέδρου της  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ¨ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε¨
Των μελών της συμπολίτευσης του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ¨ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.¨…

 
   Κοινοποίηση:  προς τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου
   
                                              —-.—–
Ως μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής εταιρείας  με τον διακριτικό τίτλο ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. αλλά και ως  Δημοτικός Σύμβουλος δυστυχώς πληροφορούμαι το τελευταίο διάστημα για ενέργειες – πράξεις –παραλείψεις της εταιρείας από διάφορα ιστολόγια – ηλεκτρονικές      εφημερίδες – και τον τοπικό τύπο για τις οποίες ενέργειες –πράξεις- παραλείψεις ουδέποτε έχω λάβει γνώση ως διοικητικός σύμβουλος, καθώς  επίσης και πότε ελήφθησαν νομότυπα αποφάσεις από το Δ.Σ για τις όποιες ενέργειες του Προεδρείου της εταιρείας, με αποτέλεσμα σε καλόπιστες ερωτήσεις των συνδημοτών μου να έχω άγνοια για τις όποιες ενέργειες της εταιρείας για τις οποίες θα έπρεπε να γνωρίζω , εφόσον θα είχαν ληφθεί νομότυπες αποφάσεις από το παρόν Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του οποίου ανελλιπώς παρίσταμαι .
        Ειδικότερα πληροφορήθηκα:
1.  ΄Oτι ο Πρόεδρος της ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.   και Δήμαρχος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων Κωνσταντίνος Λογοθέτης ενήργησε αυθαίρετα, παράτυπα, πραξικοπηματικά  και αντικαταστατικά   και παραιτήθηκε μαζί με τα άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. από το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Κοινοπραξίας και τούτο έπραξαν  ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου καταργώντας αυτό στην ουσία    και  για λογαριασμό δήθεν της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. της οποίας είμαι μέλος του Δ.Σ.  χωρίς να νομιμοποιούνται για αυτό και χωρίς να την δεσμεύουν, καθόσον δεν υπάρχει καμία προς τούτο ειδική εξουσιοδότηση τόσον από το Δ.Σ. της εταιρείας , όσον και από την Γενική Συνέλευση που επεβάλετο να είχε ληφθεί για ένα τόσο καίριο σημαντικό και ουσιώδες ζήτημα για την ύπαρξη αυτής καθαυτής της εταιρείας και της Κοινοπραξίας. 
     Το  να παραιτηθεί  από το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Κοινοπραξίας ο ίδιος ο Πρόεδρος της εταιρείας και Δήμαρχος και τα άλλα δύο μέλη Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας  στις 13.12.2011,που είχαν ορισθεί νομότυπα στο όργανο αυτό της Κοινοπραξίας με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, προκειμένου να ασκούν διαχείριση και έλεγχο της Κοινοπραξίας  και τούτο να αναγράφεται στο δικόγραφο των Ασφαλιστικών μέτρων  της 23.12.2011, ως επιχείρημα δήθεν ,ότι δεν υπάρχει διαχειριστής, καθόσον απολείπονται τα τρία μέλη του διαχειριστικού συμβουλίου και έτσι ,ότι δήθεν ελλείπει το όργανο της διαχείρισης αποτελεί ευθεία  παράτυπη,παράνομη και αντικαταστατική  πράξη – παράλειψη του Προέδρου και Δημάρχου που θα επιφέρει με βεβαιότητα επιζήμιες συνέπειες τόσον στην εταιρεία όσο και στην Κοινοπραξία .
   Αυτή τους όμως η τόσο σημαντική για τα συμφέροντα της Δημοτικής Εταιρείας που διαχειρίζεται Δημοτικό χρήμα και ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα πράξη-παράλειψή τους αποτελεί απεμπόληση δικαιωμάτων ,καθόσον καμία απόφαση δεν είχαν προς τούτο  από το Δ.Σ. και πολύ περισσότερο από απόφαση έκτακτης γενικής Συνέλευσης που επεβάλετο  να είχε ληφθεί  με συνέπεια αυτήν την στιγμή  να διακυβεύονται τα συμφέροντα της εταιρείας και να μην λειτουργεί το διαχειριστικό συμβούλιο της Κοινοπραξίας.
  Πλην όμως αυτή σας η εν γνώσει σας  ενέργεια-παράλειψη  είναι εξ ολοκλήρου παράτυπη και στοιχειοθετεί το αδίκημα της απιστίας του άρθρου 390 Π.Κ. και επί πλέον είναι και  αντικαταστατική και αντισυμβατική και σε καμία περίπτωση δεν είχε την συναίνεσή μου ως μέλους του Δ.Σ. και σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνω σήμερα αυτήν,αλλά αντιθέτως την Καταγγέλλω  και καλώ το Δ.Σ της εταιρείας ,αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει θέση Γενικής Συνέλευσης να λειτουργήσει αυτοδικαίως –ipse iure -. για  την τόσο σημαντική  πράξη –παράλειψη που ενήργησε ο Πρόεδρος και Δήμαρχος και τα άλλα δύο μέλη και να Καταγγείλει αυτήν ως αντικαταστατική ,επιζήμια και υπαίτια για την δημιουργία εν δυνάμει ζημίας στην περιουσία της εταιρείας και τον Δήμο ευρύτερα και τις σχέσεις μας με την αντισυμβαλλόμενη Κοινοπρακτική εταιρεία και να καταδικάσει αυτόν   και  να λάβει θέση επ΄αυτού του τόσο σημαντικού θέματος  και να καταδικάσει αυτήν την ενέργεια ως αντικαταστατική  και αντίθετη στα εταιρικά συμφέροντα.
    2.  Σε δικόγραφο  από 23.12. 2011  Ασφαλιστικών  μέτρων που κατετέθη την ιδία ημέρα στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου  Κορίνθου αναφέρεται, ότι  η εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη υπό του Προέδρου απέστειλε   τις από 16.11.2011 εξώδικες δηλώσεις προσκλήσεις προς την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ και τον Διαχειριστή της Αντώνιο Στεργιώτη, προκειμένου να αποφασίσετε περί την διαχείριση και να απέχει ο διαχειριστής από κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης και να  σας παραδώσει τα κλειδιά των γραφείων της Κοινοπραξίας.
 Αυτήν σας την  πράξη – παράλειψη την  Καταγγέλλω ως αυθαίρετη, παράτυπη ,μη νόμιμη , αντισυμβατική  και αντικαταστατική ,καθόσον δεν ελήφθη καμία σχετική απόφαση τόσον από το Δ.Σ. της εταιρείας όσον και από έκτακτη Γενική Συνέλευση και είναι όλως  επιζήμια για την εταιρεία και την Κοινοπραξία και  Δηλώνω ότι σε καμία λήψη ανάλογης απόφασης στο Δ.Σ. συμμετείχα εγώ ως μέλος και σε καμία περίπτωση συναίνεσα ή σήμερα εγκρίνω την ενέργειά σας αυτή.
    3.  Η άσκηση  Ασφαλιστικών  μέτρων  την 23.12.2011 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά της ΚΛΑΜΠ ΜΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ και του Διαχειριστή της Κοινοπραξίας με αίτημα την αλλαγή του Διαχειριστή και αίτημα  προσωρινής διαταγής οποία συζητηθείσα την ιδία ημέρα    απερρίφθη  είναι όλως αντισυμβατική,αντικαταστατική  και contra στα συμφέροντα της Δημοτικής μας Εταιρείας  και της Κοινοπραξίας με ανυπολόγιστες συνέπειες για αυτήν καθ΄αυτήν την ύπαρξη της Κοινοπραξίας και την άδεια του ΚΑΖΙΝΟ και αποτελεί ευθεία παράβαση συμβατικών υποχρεώσεών μας του από 28.4.1995 Κοινοπρακτικού μας.Για  αυτή σας την ενέργεια ποτέ  δεν  συνήνεσα  και ούτε σήμερα εγκρίνω αυτήν αλλά αντιθέτως σας Καλώ  στην ορισθείσα δικάσιμο της 6.2.2012 να παραιτηθείτε αυτής, άλλως αναλαμβάνετε πλήρως τις όποιες ευθύνες σας από τις ζημίες που θα υποστεί η εταιρεία,αλλά και ο Δήμος μας γενικότερα.
4. Η άσκηση των Ασφαλιστικών μέτρων από εσάς είναι ευθέως αντισυμβατική και αντικαταστατική,καθόσον αμφισβητείτε τις υποχρεώσεις μας ,που απορρέουν από το Κοινοπρακτικό δυνάμει του οποίου στο άρθρο 4 αυτού του κεφαλαίου Β   ρητά και κατηγορηματικά αναφέρεται, ότι Διαχειριστής θα είναι εκ των μελών της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας,πώς λοιπόν εσείς παραβιάζετε το Κοινοπρακτικό και αμφισβητείτε τον Διαχειριστή ; διακινδυνεύοντας την διάλυση της Κοινοπραξίας, καθόσον αυτή σας η αντισυμβατική πράξη αποτελεί Καταγγελία της Κοινοπραξίας με ανυπολόγιστες συνέπειες για αυτήν καθ΄ αυτήν την Κοινοπραξία και την άδεια του Δημοσίου που έχει δοθεί στην Κοινοπραξία και όχι στον Δήμο Λουτρακίου ή τον έτερο  συμμέτοχο. Αναλογίζεσθε τις ευθύνες σας, εάν  οι ανταγωνιστές  του ΚΑΖΙΝΟ και ιδιαίτερα το ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας διεκδικήσει νομίμως από το Δημόσιο την άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης εφόσον ήδη έχουμε αμφισβητήσει την νομιμότητα της διαχείρισης της Κοινοπραξίας αποτελούντος τούτου υπαίτια Καταγγελία της Κοινοπραξίας εκ μέρους μας που πέραν των όποιων ευθυνών μας, θα επιφέρει ανυπολόγιστες ζημίες στα συμφέροντα του Δήμου ,αλλά και σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για όλη την χώρα  τις πιθανές απώλειες των θέσεων των 1700 εργαζομένων γι΄αυτήν σας την απερίσκεπτη ,αυθαίρετη και παράνομη πράξη σας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ και σας καθιστώ αποκλειστικά υπευθύνους για τις όποιες επιζήμιες συνέπειες υποστούμε σαν δημοτική εταιρεία και σαν Δήμος ευρύτερα.
   5.   Παραιτηθήκατε  παράνομα  του δικογράφου της από 20.3.2008 αγωγής  ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ  για ποσό 1.642.751,90 ευρώ. το οποίο ήτο τοκοφόρο από την επίδοση της αγωγής αυτής, με συνέπεια να απολεσθούν οι όποιο τόκοι και τούτο  χωρίς καμία  απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας και προς τούτο σας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ και σας Δηλώνω ,ότι δεν αναγνωρίζω ως νομότυπη αυτήν σας την ενέργεια,  δεν συνήνεσα ποτέ και δεν εγκρίνω αυτήν και ουδεμία ευθύνη φέρω για την  όποια ζημία της εταιρείας.
    6.  Αποφασίσατε ως Προεδρείο,χωρίς απόφαση του Δ.Σ.   να ασκήσετε νέα αγωγή στις 30.12.2011 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου  κατά της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ συμπεριλαμβάνοντας σ΄αυτήν  το ποσό της προηγουμένης αγωγής,που παραιτηθήκατε ρητά και ανεπιφύλακτα, με δεδομένη την  απώλεια των τόκων αυτής της αγωγής.
 Επί πλέον ορίσατε  Δικηγόρους της εταιρείας για την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής τους Δημήτριο  Κονομόδη και Φίλιππο Στάμου και με αστρονομικές και καταχρηστικές   αμοιβές των 25.000!!! ευρώ για την σύνταξη και κατάθεση και των άλλων 25.000!!! για την συζήτηση, οι οποίες είναι όλως υπερβολικές και καταχρηστικές και χωρίς ποτέ να έχει υπάρξει απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας για το ύψος των αμοιβών.
   Και ενώ εσείς ο ίδιος ως Πρόεδρος της εταιρείας και ως Δήμαρχος  έχετε αποστείλει έγγραφο στο Λογιστήριο της Κοινοπραξίας για να αμείβεται από τον Σεπτέμβριο του 2011  ο Δημήτριος Κονομόδης ως Νομικός Σύμβουλος και έχετε Δηλώσει τούτο, παρότι  αυτό είναι παράνομο, διότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση του Δ.Σ για νομικό σύμβουλο της εταιρείας και εν τούτοις αναγράφεται τούτο και στα Προσκλητήρια προς συνεδρίαση του Δ.Σ.,πώς λοιπόν ενώ μισθοδοτείται (παράτυπα) μηνιαίως με 5.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. από την Κοινοπραξία εσείς αποφασίζετε να του καταβάλεται και επί πλέον 25.000 ευρώ για μία αγωγή που θα  ήταν στις υποχρεώσεις του, εάν είναι (παράτυπα) όπως δηλώνετε Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.Στους άνω δε   διορισμούς και αμοιβές  ουδέποτε συνήνεσα και ούτε εγκρίνω ..
     7 .  Επί πλέον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και Δήμαρχος σε συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου  είχε ειπεί, ότι  νομικός σύμβουλος της εταιρείας  είναι ο  Δημήτριος Κονομόδης,τον οποίο αναφέρει, ως αποδέκτη και στις προσκλήσεις προς εμάς τα μέλη του συμβουλίου για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και ότι του καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 5.000 ευρώ από την Κοινοπραξία  και τούτο χωρίς να έχει ληφθεί καμία αντίστοιχη απόφαση από το Δ.Σ. της εταιρείας, παρότι  ο κ.Πρόεδρος είχε  ισχυριστεί στην συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  της 3.8.2011 , ότι η εταιρεία θα ανέθετε τις υποθέσεις της εταιρείας με σύμβαση έργου –καθ΄ υπόθεση – δεδομένης και της  Γνωματεύσεως του κ. Γεωργίου .Πέτρου νομικού συμβούλου της εταιρείας  για  εφαρμογή των διατάξεων του Α.Σ.Ε.Π. για τις όποιες προσλήψεις νομικών  και τότε είχατε αναγκαστεί να ανακαλέσετε τις προσλήψεις των τριών(3) νομικών και των οικονομικών συμβούλων (για τις οποίες είχα αντιδράσει),αλλά  δεδομένης και της με αριθμ. 20/24.6.2011 Ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου για προσλήψεις νομικών συμβούλων με διατυπώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας και σύμφωνα με τον νόμο 1649/1986  με προκήρυξη διαγωνισμού κάτι το οποίο δεν πράξατε.Κατόπιν τούτου Δηλώνω, ότι καμία απόφαση ελήφθη για πρόσληψη νομικού συμβούλου αντιθέτως μας δεσμεύει τόσο η Γνωμάτευση του κ. Γεωργίου Πέτρου, όσον και η Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου και ως εκ τούτου δεν εγκρίνω αυτήν την παράτυπη πρόσληψη ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ αυτήν  και σας Καλώ, όπως  ανακαλέσετε άμεσα  αυτήν και να πράξετε τα νόμιμα, άλλως παρανομείτε ευθέως και ζημιώνετε την εταιρεία.
  8.  Στις 11.1.2012  ο Προέδρος της ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.  και Δήμαρχος του Δήμου μας Κωνσταντίνος Λογοθέτης  απέστειλε Επιστολή – Πρόσκληση προς το Σωματείο των εργαζομένων της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. με την οποία εμφανίζεται στους εργαζομένους όλως παραπλανητικώς και αναληθώς , ως ο Διαχειριστής της Κοινοπραξίας, ενώ τούτο είναι ψευδές και από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αντιθέτως στις 23.12.2011 σε εξέταση αιτήματος προσωρινής διαταγής για προσωρινή διαχείριση της Κοινοπραξίας το αίτημα αυτό απερρίφθη από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,πώς λοιπόν σήμερα   όλως παρατύπως αντισυμβατικώς και παρανόμως αναμειγνύεσθε στα της διαχείρισης της Κοινοπραξίας ισχυριζόμενος, ότι δεν νομιμοποιείται στην Διαχείριση ο νόμιμος Διαχειριστής ,αλλά αντιθέτως εσείς έχετε την ιδιότητα του Διαχειριστή κάτι το οποίο είναι αυθαίρετο, παραπλανητικό , αντισυμβατικό και αντικαταστατικό.Την  πράξη σας αυτήν την ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ δεν συναινώ και δεν εγκρίνω αυτήν ,διότι είναι παράνομηκαι αντισυμβατική  και  επιφέρει ευθεία παρέμβαση στην λειτουργία της Κοινοπραξίας δημιουργώντας αναστάτωση και σύγχυση στους 1.700 εργαζομένους με προφανή τον κίνδυνο ζημίας τόσον στην Κοινοπραξία όσον και στην Δημοτική Εταιρεία.
9.  Στις 17.1.2012  η Κλαμπ Οτελ Λουτράκι Καζίνο απέστειλε την από 13.1. 2012  Εξώδικη Δήλωση Πρόσκληση προς την Εταιρεία μας ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε  κοινοποιούμενη και προς το σωματείο των εργαζομένων του Καζίνο και  στην Ομοσπονδία αυτών, στο Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου και προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Εξώδικο οι συνεταίροι μας στην Κοινοπραξία  Διαμαρτύρονται για την ευθεία παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης της Κοινοπραξίας  σας Καταγγέλλουν ότι αυτή η σας η ενέργεια είναι αυθαίρετη, παράνομη,αντισυμβατική αντικαταστατική υπαίτια και  Ποινικά στοιχειοθετεί το αδίκημα της απιστίας και σας καλούν αν ανακαλέσετε αυτήν καθόσον θα επιφέρει σοβαρές επιζήμιες συνέπειες στην Κοινοπραξία.  
                                 Κατόπιν όλων των ανωτέρω
                                            ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ
  Τις άνω  πράξεις – παραλείψεις και ενέργειες που έχετε προβεί χωρίς αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς πάσα Εποπτεύουσα Αρμόδια Αρχή και Εξουσία , καθόσον  αυτές  είναι παράτυπες, αντικαταστατικές και επιζήμιες για τα συμφέροντα της Δημοτικής Εταιρείας και του Δήμου ευρύτερα  και  σας
                                                ΚΑΛΩ
όπως ανακαλέσετε αυτές σας τις πράξεις,σας Καθιστώ δε  υπευθύνους , Αστικά και Ποινικά  τόσον τον Πρόεδρο Δήμαρχο,όσον και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνήνεσαν σ΄αυτές ή εγκρίνουν αυτές  για την όποια ζημία  έχει ήδη υποστεί η θα υποστεί η  εταιρεία  από τις άνω πράξεις – παραλείψεις σας  και
                                              ΑΙΤΟΥΜΑΙ
όπως συγκαλέσετε άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων που άπτονται της  ύπαρξης αυτής καθ΄αυτής της εταιρείας  και
                                                  ΔΗΛΩΝΩ
                               ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ
ότι  Ουδεμία ευθύνη φέρω Αστική ή Ποινική  για τις  όποιες  επιζήμιες συνέπειες  θα επέλθουν από τις άνω παράτυπες και ζημιογόνες πράξεις – παραλείψεις σας, τις οποίες δεν εγνώριζα ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΝΗΝΕΣΑ και σήμερα  ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΩ  και  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ αυτές ως παράτυπες και αντικαταστατικές και ενάντια στα εταιρικά συμφέροντα και το Δημοτικό συμφέρον  ευρύτερα  και
                                     ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Όπως λόγω  της σοβαρότητας των άνω θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρείας συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση , εφόσον τούτο είναι  σκόπιμο και επιβεβλημένο ,άλλως δυνάμει του άρθρου 29 και των δικαιωμάτων μας της μειοψηφίας το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών από σήμερα με αντικείμενο ημερησίας διάταξης όλα τα ανωτέρω  αναφερόμενα θέματα .
                                   ΔΗΛΩΝΩ δε
 ότι  ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και δη δημοτικός σύμβουλος της Αντιπολίτευσης  ουδεμία συμμετοχή είχα ή έχω  στις άνω πράξεις – παραλείψεις   διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και ουδόλως με βαρύνει  δόλος ή ενδεχόμενος τοιούτος ούτε  καν ελαφρά αμέλεια και ούτως ουδεμία ευθύνη με βαρύνει  σύμφωνα με το άρθρο 22α του νόμου 2190/1920 ως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 30 Ν.3604/2007 ΦΕΚ Α 189/8.8.2007, καθώς και των όποιων αξιώσεων της εταιρείας κατά μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 22β του άνω νομοθετήματος για τις ζημίες που θα επέλθουν από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. 
                                       ΚΑΛΩ  δε
Τον Πρόεδρο  και Αντιπρόεδρο της εταιρείας ,καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συμπολίτευσης  της Δημοτικής Αρχής οι οποίοι  είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ,όπως αναλάβουν πλήρως και στο ακέραιο τις όποιες ευθύνες τους από τις άνω πράξεις και παραλείψεις του Προεδρείου της εταιρείας για τις όποιες ζημίες έχουν ήδη επέλθει και  θα επέλθουν στα συμφέροντα και την περιουσία της εταιρείας και του δήμου γενικότερα.
                          ΑΝΑΦΕΡΩ δε
Και   μέσω των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την συνεδρίασή της  19ης.1.2012 και την καταχώρηση του παρόντος,αλλά και με την κοινοποίηση και καταχώρηση του παρόντος και στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει την 20η.1.2012.
Προς τον κ .Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου τους άνω αναφερόμενους καθώς και πάντα άλλον υπεύθυνο για τις τυχόν  πράξεις και παραλείψεις προς την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.  και την  Κοινοπραξία  αλλά  και  για  τα συμφέροντα του Δήμου γενικότερα για την διερεύνηση και στοιχειοθέτηση τυχόν Ποινικών αδικημάτων απιστίαςκαι παράβασης καθήκοντος ή παντός άλλου (iura novit curia)  έχει τελεσθεί.
                                             Λουτράκι 19.1.2012                     
                                           
                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.ΓΚΙΩΝΗΣ
                                  Μέλος Δ.Σ.  Δημοτικός Σύμβουλος