Σήμερα 30 Ιανουαρίου, είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών και οι μαθητές του Γυμνασίου Λουτρακίου ενημερώθηκαν από τον γυμνασιάρχη και τους καθηγητές ότι “όσοι θέλουν μπορούν να πάνε στον Άγιο Ιωάννη για εκκλησιασμό και μετά να γυρίσουν στο σχολείο κατά τις 10.00 για μάθημα για να αναπληρώσουν τις ήδη αναπληρωμένες ώρες της κατάληψης!”…

Είμαστε σοβαροί??? Κάνουν δηλαδή τη γιορτή αυτή από θρησκευτική προαιρετική και θεωρείται απλά μια ημέρα χωρίς σχολείο!
 Είναι απαράδεκτη ενέργεια να καλούν τους καθηγητές για αναπλήρωση μαθημάτων τη Δευτέρα 30/1, μέρα της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών. Η συγκεκριμένη μέρα είναι αργία για τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί παράνομα καλούνται για εργασία, όπως δείχνει το ΠΔ 104/79 στο άρθρο 2:

 Ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται :
α) Άπασαι αι Κυριακαί,
β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος,
γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου,
δ) η Καθαρά Δευτέρα,
ε) η 1η Μαΐου και
 στ) η κατά τας κειμένας διατάξεις ημέρα αργίας διά την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

Η εγκύκλιος της…υπουργού λέει
 “Οι σχολικές μονάδες δύνανται (όχι οφείλουν) να συμμετάσχουν τη συγκεκριμένη ημέρα σε εκκλησιασμό ή/και σε εορταστικές εκδηλώσεις με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων”.

Απορώ πώς ο γυμνασιάρχης και ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισαν κάτι τόσο απαράδεχτο για τα παιδιά, για την πατρίδα, για την πίστη μας, σε τέτοιες δύσκολες μέρες για όλους μας! Τί να πώ! Ντροπή!
Για να δούμε πόσοι μαθητές και πόσοι καθηγητές θα είναι αύριο στο σχολείο!

Αναγνώστης