Σε ανακοίνωση – δελτίο τύπου προέβει ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, διαμαρτυρόμενος για την μείωση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Κορίνθου…..

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κατά την σημερινή του έκτακτη συνεδρίαση και, αφού πληροφορήθηκε την έκδοση του Π.Δ.30/2013 (ΦΕΚ66/1532013) αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου διαμαρτύρεται με το εντονότερο τρόπο για την αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική μείωση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Κορίνθου ήτοι για την κατάργηση μιας (1) θέσεως προέδρου Πρωτοδικών και μιας(1) θέσεως Πρωτοδίκη, δυνάμει του ανωτέρω διατάγματος.
Κατά την παρούσα χρονική στιγμή που πανθομολογείται ως άφευκτος αναγκαιότης η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας, με το ανωτέρω Π.Δ λαμβάνονται μέτρα που οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα στο αντίθετο αποτέλεσμα ήτοι εκείνο της επιβράδυνσης και εντέλει της αποδιοργάνωσης της Δικαιοσύνης.
Πάντα τα ανωτέρω μάλιστα σ’ ένα πρωτοδικείο που πάντοτε διεκπεραιώνει ένα τεράστιο όγκο πολιτικών και ποινικών υποθέσεων αλλά και σ’ ένα κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο, για διάφορους λόγους, έχει σωρευθεί μεγάλος όγκος υποθέσεων και όλοι οι παράγοντες, δικηγόροι , δικαστές και υπάλληλοι του Πρωτοδικείου μας δίδουν άνισο, ακόμη και από τις τρέχουσες συνθήκες αγώνα για την ταχεία και ορθή παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες, σύμφωνα με το νόμο, τις συνταγματικές επιταγές και τον όρκο που έχουν δώσει.
Τέλος και πέραν των λοιπών θεμάτων, ηθικών και νομικών, που δημιουργεί η εν λόγω αιφνιδιαστική ενέργεια θεωρούμε παντελώς αδικαιολόγητη την παράλειψη των αρμοδίων να ζητήσουν τη γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου που θα μπορούσε να τους διαφωτίσει με ασφάλεια για την κατάσταση του Πρωτοδικείου, πριν προχωρήσουν στην έκδοση του άνω Π.Δ. το οποίο θα τελματώσει την απονομή της Δικαιοσύνης στη Κορινθία.
Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη η άμεση αναστολή της εφαρμογής του ανωτέρω Π.Δ, και ακολούθως η ανάκληση του κατά το μέρος, τουλάχιστον που αφορά στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, επιφυλασσόμεθα δε για περαιτέρω ενέργειες μας στη κατεύθυνση αυτή.-

Κόρινθος 21-3-2013

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Παναγιώτης Αθ.Νικολόπουλος Παναγιώτα Επιβατινού