Έχει περάσει μήνας από τότε που 25 κάτοικοι της πόλης του Λουτρακίου, μεταξύ των οποίων και ο…..

σημερινός αντιδήμαρχος τεχνικών έργων ΔΕΔΕΣ Γ, συνυπέγραψαν την αναφορά του ΜΠΕΛΛΟΥ Δ, προς την δημοτική αρχή. Τι περιείχε; Μια διαπίστωση ότι οι διαβάσεις πεζών στους κεντρικούς δρόμους Ελ Βενιζέλου και Γ Λέκκα λόγω παραμέλησης συντήρησής των δεν είναι πλέον ορατές. Τι ζητούσαν; Το ελάχιστον, να μεριμνήσει η δημοτική αρχή για την συντήρησή τους ώστε να μην θρηνήσουμε κάποιο ατύχημα. Το αποτέλεσμα; Καμία ενέργεια μέχρι σήμερα. 

Σημ. Ο ΜΠΕΛΛΟΣ Δημήτριος είναι πολιτογραφημένος δημότης Λουτρακίου, ειδικός σύμβουλος αερομεταφορών, πρώην προϊστάμενος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Δ/νσης ασφαλείας), πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. ( τομέα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας τα έτη 1996-2003-ECAC AVSEC TTE ) .