Το ότι η φωτογραφία είναι σημερινή δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Το ότι αυτή η γυναίκα έχει “πολλά κουράγια” και το λέει η καρδούλα της, επίσης…