Το ταξίδι στο χρόνο ξεκινά, τέλη του 19ου αρχές 20ου αιώνα μέχρι την δεκαετία του ΄50
με πολλές φωτογραφίες από το αρχείο του Λάμπη Δ. Αποστολίδη….

Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στο παλιό Λουτράκι…