Το νομοσχέδιο κατατέθηκε με την διαδικασία του κατεπείγοντος, προκειμένου η αύξηση να περάσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, το συντομότερο…

Η αύξηση θα είναι 0,81% επί της βασικής σύνταξης – από 2,7 ευρώ μέχρι 5,6 ευρώ το μήνα – και θα ωφεληθούν 161.000 συνταξιούχοι.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεοφάνης Τρύφωνος, η αύξηση αποφασίστηκε για να διορθωθεί η στρέβλωση που προκλήθηκε συνεπεία των αποφάσεων της Τρόικας να «παγώσουν» οι συντάξεις για 4 χρόνια σε συνάρτηση με τις εισφορές προς το Ταμείο Συντάξεων.

Η Κυβέρνηση συνειδητά αποφάσισε αύξηση, παρά την πρόσθετη δαπάνη των 6,7 για το 2017 εκ. ευρώ που αυτή θα σημαίνει και παρά το γεγονός ότι μπορούσε να γίνει διαφορετική ρύθμιση για διόρθωση της στρέβλωσης, ανέφερε ο κ. Τρύφωνος.

Διευκρίνισε ότι το Δεκέμβρη του 2012, κατ” επιταγή της Τρόικας, είχε καθοριστεί διαφορετικό μέτρο υπολογισμού για τις συντάξεις σε σχέση με το μέτρο για το οποίο κατέβαλλε κάποιος εισφορές και θα παρουσιαζόταν το φαινόμενο να έχουμε δύο κατώτατες συντάξεις και οι νέοι συνταξιούχοι θα έπαιρνα το ελαφρώς αυξημένο ποσό σε σχέση με τους υφιστάμενους συνταξιούχους.

Πηγή : The Paper