Στο κέντρο κράτησης μεταναστών της Κορίνθου θα λειτουργεί πλέον και υπηρεσία εξέτασης αιτημάτων ασύλου που υποβάλλονται από τους μετανάστες…..

Η υπηρεσία αυτή θα στεγαστεί στα εν λόγω μεταλλικά κτίρια των οποίων η τοποθέτηση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου (EASO).

Δεδομένου ότι, η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου απαιτεί την φυσική παρουσία του αιτούντος  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αλλά και του ότι μέχρι τώρα η εν λόγω επιτροπή είχε έδρα την πόλη της Πάτρας, οι αιτούντες άσυλο έπρεπε να μεταφέρονται  εκεί συνοδεία αστυνομικών.
Με τη λειτουργία των γραφείων ασύλου στην πόλη μας, θα διεκπεραιώνονται ταχύτερα αυτά τα αιτήματα και ταυτόχρονα οι αστυνομικοί που έπρεπε να διατίθενται για τη συνοδεία των μεταναστών θα παραμένουν στις θέσεις τους καλύπτοντας τις ανάγκες της υπηρεσίας τους.
Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν τοποθετούνται κτίρια φιλοξενίας επιπλέον μεταναστών άλλα αντίθετα δημιουργούνται οι υποδομές εκείνες που θα διευκολύνουν την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου και επομένως και την ταχύτερη προώθηση των ανθρώπων αυτών στις χώρες υποδοχής.

Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Ε.
Κόρινθος, 26 Ιανουαρίου 2017