Οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους το αργότερο μέχρι τις 12 Απριλίου 2017, αφού η καταβολή του είναι υποχρεωτική και άρνηση χορηγήσης του, συνοδεύεται από κυρώσεις….

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως και παρά το ότι υπάρχουν βαρύτατες κυρώσεις, εργοδότες δεν καταβάλουν το δώρο του Πάσχα, ενώ σύμφωνα με συνδικαλιστικούς φορείς οι εργαζόμενοι δεν προχωρούν σε σχετική καταγγελία υπό το φόβο της απόλυσης.

Εξάλλου τη Μεγάλη Εβδομάδα ή ακόμα και νωρίτερα αναμένεται να καταβληθεί το δώρο και από τον ΟΑΕΔ και στους ανέργους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα.