Σκληρή απάντηση έδωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλ. Πνευματικός στις δηλώσεις του Βασίλη Νανόπουλου για το νερό,..
μεταξύ άλλων δήλωσε πως O Νανόπουλος είναι άκρως επικίνδυνος και δεν θα γίνει Δήμαρχος ποτέ.