Η  τοποθέτηση του Θανάση Μουζάκη στο δημοτικό συμβούλιο : “Ρόλος μας είναι να σας ελέγχουμε”