Τελικά οι ομορφιές του τόπου μας είναι αναρίθμητες !

Στην περιοχή του Ασπρόκαμπου τραβήχθηκαν οι φωτογραφίες!
Θαυμάστε το τοπίο, στο βάθος διακρίνονται οι χιονισμένες κορφές του Παρνασσού και της Γκιώνας!!

Ευχαριστούμε mi.fi