Πριν λίγες μέρες υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χ. Σπίρτζη η απόφαση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη σιδηροδρομική σύνδεση των διυλιστηρίων της Motor Oil με το σιδηροδρομικό δίκτυο. ..
Η απόφαση αφορά την ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής 10 χλμ με τα έργα να διαρκούν ένα με ενάμιση χρόνο.

Όπως αναφέρεται, ο ΟΣΕ «θα καθορίσει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του έργου, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και διαλειτουργικότητας για τα σιδηροδρομικά και συνοδά έργα ανάλογων περιπτώσεων». Φορέας υλοποίησης είναι η Μotor Oil  η οποία «θα χρηματοδοτήσει τη συνολική δαπάνη για τις απαιτούμενες μελέτες, έργα και αδειοδοτήσεις για το αναγκαίο έργο σύνδεσης των Διυλιστηρίων με το σιδηροδρομικό άξονα ως και το έργο της επισκευής της υποδομής της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής με την εγκατάσταση των αυτομάτων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ) από τα Διυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθμού. Η όλη απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού έργου θα γίνει με πόρους και ευθύνη της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή πρόοδος των εργασιών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να εντάξει το συνολικό έργο ή τμήμα αυτού σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Επίσης, «θα συσταθεί υπέρ της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε δουλεία διόδου για περίοδο 50 ετών μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με περιεχόμενο το δικαίωμα διέλευσης χρήσης και συντήρησης τεσσάρων υπόγειων αγωγών καυσίμου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε διαμέτρου εκάστου έως 12 in (σ.σ. ίντσες) σε ορισμένη εδαφική ζώνη στο εύρος ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, εκτιμώμενου πλάτους 1,5 μέτρων περίπου και βάθους 1,5 μέτρων περίπου, σε ικανή απόσταση και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής […]».