Με απόφαση Πέτρου Τατούλη εντάχθηκαν σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας της Κορινθίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη και βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης με κωδικό 4.3.4 / ΕΥΔΠ_92 (1η) της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και του οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, τα έργα που εντάσσονται για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας είναι:

1. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 799.800,00 € και δικαιούχο τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

2. «Βελτίωση οδού σύνδεσης του Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με το Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 480.000,00 € και δικαιούχο τον Δήμο Κορινθίων

3. «Αγροτική Οδοποιΐα από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση ¨Λίμνη – Αμπέλιᨻ συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 800.000,00 € και δικαιούχο τον Δήμο Σικυωνίων

4. «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών εως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 605.000,02 € και δικαιούχο τον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

5. «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 210.000,00 € και δικαιούχο τον Δήμο Κορινθίων