Δείτε όλη τη συζήτηση για την Κοινοπραξία στο Δημοτικό Συμβούλιο