Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την
19η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας  διάταξης:

1. Γνωμοδότηση περί μείωσης ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019
2. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019
3. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019
4. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019
5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας,  στην « ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ » για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 81, στο Λουτράκι.

Κοινοποίηση:          ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     Δημοτικής Κοινότητας
   Λουτρακίου-Περαχώρας