Ο κ. Γκιώνης, ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο κ. Βλάχος, εργολάβος που υλοποποίησε το ΣΠΑ ζητά την αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης.
Υπάρχει το ενδεχόμενο του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού ώστε το ΣΠΑ να νοικιασθεί γιατί ο κ. Γιώργος Βλάχος ασκεί έντονες πιέσεις έχοντας με το μέρος του δικαστικές αποφάσεις που του δίνουν το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις ενέργειες. Αρχές Δεκεμβρίου επίσης θα γίνει το δικαστήριο για το ελάχιστο εγγυημένο.

Δείτε στο 2.55 λεπτό