Προήχθησαν στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή o Χαράλαμπος Τετράδης o Ιωάννης Τσίμπρης και ο Βαγγέλης Πιπέρης.

Δείτε αναλυτικά τις μετακινήσεις- τοποθετήσεις των αστυνομικών διευθυντών: