Μέσα στο 2019 θα πρέπει να ενσωματώσει την κοινοτική οδηγία ΕΕ/2341/2016 η οποία καθιστά υποχρεωτική την πληροφόρηση στους ασφαλισμένους για τους οικονομικούς κινδύνους, τις αποδόσεις αλλά και το ύψος της σύνταξης που παρέχουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης…
Ο γενικός διευθυντής της Prudential Actuarial Solutions κ. Κώστας Νικολάου, εξηγώντας την νέα οδηγία, τόνισε ότι θα πρέπει ο ασφαλισμένος να λαμβάνει απαντήσεις στις παρακάτω τέσσερεις ερωτήσεις:

1. Τι έχω αποταμιεύσει;

2. Πόση σύνταξη θα πάρω;

3. Επαρκεί αυτό το ποσό;

4. Πως μπορώ να βελτιώσω την παροχή μου;

Τα επαγγελματικά ταμεία θα πρέπει να συμβουλεύουν τον ασφαλισμένο για τις επενδυτικές επιλογές που έχει και για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κάθε επιλογή.

Σύμφωνα με την οδηγία τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι υποχρεωμένα να υλοποιούν λειτουργίες αναλογισμού, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κανόνων για τις επενδύσεις αλλά και κανόνων για την υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης προς τα μέλη ενός Ταμείου, είτε τα δυνητικά που επιθυμούν να λάβουν γνώση για το τι είναι το ΤΕΑ που τους προτείνεται να συμμετάσχουν, είτε τα ενεργά μέλη που έχουν σαφώς αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης.

Πανευρωπαϊκά, οι πολίτες βασίζονται ολοένα κα περισσότερο σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές ώστε να συμπληρώσουν άλλες συνταξιοδοτικές παροχές.

Τα ΤΕΑ πανευρωπαϊκά έχουν 75 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχους, με 2,5 τρισ. ευρώ ενεργητικό.

 dikaiologitika.gr