Ξυστά πέρασε ο χιονιάς από τα Πίσια Κορινθίας παρ΄όλα αυτά το χωριό παραμένει πανέμορφο.Ευχαρστούμε τον αναγνώστη @giannis για την αποστολή των φωτογραφιών.